Privacy & cookie statement

Privacy & Cookie statement ebird travel (BRISP Travel & Education B.V.)

1) Privacy Statement

Algemeen

Met het verstrekken van uw persoonsgegevens aan ebird travel (BRISP Travel & Education B.V.) stelt u vertrouwen in ons dat wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Hiervan zijn wij ons bewust. In dit privacy statement lichten wij toe hoe wij ons inspannen om uw privacy te beschermen.

Doel verwerking en bewaring

ebird travel (BRISP Travel & Education B.V.) verwerkt uw gegevens niet zomaar. ebird travel (BRISP Travel & Education B.V.) verwerkt persoonsgegevens voor het uitvoeren van haar bedrijfsactiviteiten, mits hiervoor een wettelijke grondslag is. Indien uw toestemming voor een verwerking nodig is, doen wij dit specifiek en geïnformeerd.

ebird travel (BRISP Travel & Education B.V.) bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de wetgeving (waaronder de fiscale bewaarplicht) is vereist.

Uitwisseling

De uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten kan met zich meebrengen dat wij uw gegevens delen met derde partijen. Dit gebeurt op basis van een wettelijke grondslag,  een samenwerkingsovereenkomst en/of een verwerkersovereenkomst.

Beveiliging van persoonsgegevens

ebird travel (BRISP Travel & Education B.V.) zorgt voor de gegevens die zij verwerkt voor passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen, in lijn met van toepassing zijnde wettelijke vereisten en richtlijnen.

Uitoefening van uw rechten

U heeft:

  • Recht op inzage

Als u wilt weten welke persoonsgegevens ebird travel (BRISP Travel & Education B.V.) van u verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen.

  • Recht op rectificatie, aanvulling en beperking

Indien uw acht dat de gegevens die ebird travel (BRISP Travel & Education B.V.) van u verwerkt onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u een schriftelijk verzoek doen om uw gegevens door ons te laten wijzigen of aan te vullen.

  • Recht op vergetelheid

In een aantal gevallen, kunt u vragen om verwijdering of vernietiging van uw gegevens. U kunt hiertoe een schriftelijk verzoek doen.

  • Recht op dataportabiliteit

U kunt uw gegevens verstrekt krijgen in een vorm waarin u deze, indien gewenst, door kunt geven aan een andere organisatie.

  • Recht om bezwaar te maken tegen een verwerking

Ook kunt u verzoeken om beperking van het verwerken van uw gegevens of daartegen bezwaar maken.

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:

ebird travel (BRISP Travel & Education B.V.)

Helperpark 272-4

9723 ZA Groningen

The Netherlands

Of adminstration@ebirdtravel.com behandelt uw verzoek binnen een redelijke termijn.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site en afname van onze diensten. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site en/of diensten, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen

2) Cookie statement

Deze website maakt gebruik van twee type “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst). Er worden noodzakelijke cookies en statistische cookies opgeslagen.

Noodzakelijke cookies

De volgende noodzakelijke cookies worden opgeslagen om de website beter te laten functioneren. Deze cookies zijn uitsluitend functioneel van aard. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het cookiebeleid van de website te accepteren.

Cookie Doel Bewaartermijn Type
Lokale opslag Caching om de website sneller te laten openen op basis van eerder geopende webpagina’s. Gedurende de sessie tijd HTTP Cookie

Statistische cookies

De volgende statistische cookies worden opgeslagen. De door statistische cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt uitsluitend geanonimiseerd overgebracht naar Google. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik, om uiteindelijk onze diensten zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op onze klanten.

Cookie Doel Bewaartermijn Type
_ga Een uniekID waarmee bijgehouden wordt hoe de website gebruikt wordt. Maximaal 22 maanden HTTP Cookie
_gat Hiermee wordt de verzoeksnelheid door Google vertraagd. Gedurende de sessie tijd HTTP Cookie
_gid Een uniekID waarmee bijgehouden wordt hoe de website gebruikt wordt. Gedurende de sessie tijd HTTP Cookie

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en- services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.